Opština Pale ponovo zakazala prodaju bivšeg studentskog doma Istaknuto

Napišite komentar

Opština Pale objavila je Oglas o ponovnoj prodaji nekretnina i to objekata i zemljišta bivšeg studentskog doma na Kalovitim brdima. Predmet prodaje su nekretnine označene sa k.č. brojem 745/26 kućište sa dvorištem i kućom u površini od 9160 metara kvadratnih i k.č. brojem 745/70 kuća sa dvorištem u površini od 6510 metara kvadratnih, upisane u z.k. uložak broj 6741 k.o. Pale (z.k. stanje), odnosno dio k.č. br. 248/1 k.o. Pale Grad (kat.stanje).

kalovita brda domovi

Pravo učestvovanja u postupku licitacije, imaju fizička i pravna lica, koja, u skladu sa zakonom, mogu biti nosioci prava svojine na nepokretnostima u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini i koja u roku utvrđenom u javnom oglasu podnesu pisanu prijavu.

Početna prodajna cijena nekretnina i to objekata bruto površine 2.718 m² /neto površinu 2.471 m² /i okućnica površine 14.434 m² iznosi 619.165,00 KM. Početna prodajna cijena nekretnina koje su predmet prodaje utvrđena je na osnovu procjene tržišne vrijednosti objekata i zemljišta koju je sačinio sudski vještak arhitektonsko-građevinske struke.

OGLAS

Broj: 02-475/159
Pale, 25.05.2018. godine

Na osnovu člana 348. Zakona o stvarnim pravima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 124/08,58/09, 95/11, 60/15), Odluke o uslovima i načinu prodaje nekretnina u svojini opštine Pale, broj: 01-022/37 od 27.03.2018. godine, člana 9. i 12. stav 2. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 20/12), nakon prve neuspješne licitacije od 17.05.2018. godine, načelnik opštine Pale, raspisujeO G L A S o ponovljenoj prodaji nekretnina u svojini opštine Pale

1. Opština Pale vrši prodaju nekretnina, i to objekata i zemljišta bivšeg studentskog doma na lokalitetu Kalovita brda.

2. Predmet prodaje su nekretnine označene kao k.č.broj 745/26 kućište sa dvorištem i kućom u površini od 9160 m² i k.č.broj 745/70 kuća sa dvorištem u poršini od 6510 m², upisane u z.k.uložak broj 6741 k.o. Pale (z.k.stanje), odnosno dio k.č.br. 248/1 k.o. Pale Grad /kat.stanje/.

3. Prodaja nekretnina iz tačke 2. ovog oglasa, izvršiće se putem usmenog javnog nadmetanja-ponovljene licitacije, koja će se održati dana 21.06.2018. godine, u zgradi Opštine Pale, sala Skupštine opštine, sa početkom u 11,00 časova.

4. Pravo učestvovanja u postupku licitacije, imaju fizička i pravna lica, koja, u skladu sa zakonom, mogu biti nosioci prava svojine na nepokretnostima u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini i koja u roku utvrđenom u javnom oglasu podnesu pisanu prijavu.

5. Početna prodajna cijena nekretnina i to objekata bruto površine 2.718 m² /neto površinu 2.471 m² /i okućnica površine 14.434 m² iznosi 619.165,00 KM. Početna prodajna cijena nekretnina koje su predmet prodaje utvrđena je na osnovu procjene tržišne vrijednosti objekata i zemljišta koju je sačinio sudski vještak arhitektonsko-građevinske struke.

6. Za učešće u postupku licitacije, učesnik je dužan uplatiti kauciju u iznosu od 61.916,50 KM, na žiro račun opštine Pale broj 562-012-00002611-28, s naznakom „kaucija za ponovljenu licitaciju nekretnina“. Dokaz o uplati kaucije prilaže se uz prijavu na ovaj oglas. Učesnicima u licitaciji čije ponude nisu prihvaćene, izvršiće se povrat uplaćene kaucije u roku od osam dana od dana zaključenja licitacije, a učesniku sa najpovoljnijom ponudom kaucija se uračunava u kupoprodajnu cijenu.

7. Uvid u dokumentaciju o vlasničkom stanju i odgovarajuću urbanističku dokumentaciju vezanu za predmetnu nekretninu, može se izvršiti u prostorijama Opštinske uprave opštine Pale, kancelarija broj 21, svakim radnim danom od 10,30 do 15,00 časova, kontakt telefon: 057/ 223- 272.

8. Postupak licitacije, sprovešće Komisija za prodaju građevinskog zemljišta, u skladu sa Pravilnikom o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 20/12).

9. Licitacija se može održati samo ako u njoj učestvuju najmanje dva učesnika. Ako se na licitaciju javi samo jedan učesnik, Komisija može pristupiti postupku prodaje neposrednom pogodbom, pod uslovom da cijena ne može biti niža od početne cijene objavljene u ovom oglasu.

10. Sa učesnikom licitacije čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija, zaključiće se kupoprodajni ugovor u formi notarski obrađene isprave, po prethodno pribavljenom mišljenju Pravobranilaštva Republike Srpske-Sjedište zamjenika Istočno Sarajevo. Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu nepokretnosti isplatiti prodavcu – Opštini Pale, u roku od 15 dana, od dana zaključivanja postupka licitacije. Kupac stupa u posjed kupljene nekretnine, u roku od sedam dana, od dana isplate kupoprodajne cijene.

11. Troškove notarske obrade kupoprodajnog ugovora, kao i troškove prenosa prava vlasništva na kupca u javnim evidencijama, snosiće kupac.

12. Prijave na ovaj oglas, podnose se pisanim putem sa podacima i prilozima kao na obrascu prijave, koja se može preuzeti na zvaničnoj stranici opštine Pale, kao i u kancelariji broj 18. Rok za dostavljanje prijava za učešće na ponovljenoj licitaciju je 20.06.2018. godine. Prijave se podnose u zatvorenoj koverti i predaju se neposredno na pisarnicu opšštine Pale, ili se šalju preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Opština Pale, Komisija za prodaju građevinskog zemljišta, Ul. Romanijska broj 15, sa naznakom „Prijava na ponovljenu licitaciju, ne otvaraj“.

13. Opština Pale ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku po ovom oglasu, te zadržava pravo da ovaj oglas poništi pri čemu ne snosi nikakvu odgovornost prema učesnisima postupka.

Posljednja izmjena Ponedjeljak, 28 Maj 2018 12:12

  • Izvor: sarajevo-rs.com
Napomena i uslovi komentarisanja
Napomena: Komentari čitalaca ne predstavljaju stav redakcije portala Sarajevo-RS.com. Za sadržaj i tačnost komentara čitalaca ne odgovaramo. Sadržaj se periodično pregledava i neprikladni komentari se uklanjaju. Sarajevo-RS.com zadržava pravo brisanja komentara, kao i blokiranja korisničkog imena bez najave i bez objašnjenja.
Uslovi komentarisanja: Strogo je zabranjen govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke. Administrator će izbrisati sve komentare koji na bilo koji način vrijeđaju druge ili svojim sadržajem nisu na adekvatnom mjestu.
Prijavite se napišite svoj komentar...
Prijavi se putem
ili ostavi komentar kao gost
Učitavanje komentara... Komentar će biti osvježen nakon 00:00.

Budite prvi i dodajte komentar.

nazad na vrh

Istočno Sarajevo

Prev Next