Na tatinoj i maminoj katedri: Ekspresno do titule i odličnih zaposlenja Istaknuto

Napišite komentar

Ne dozvoljavajući da ih etika i moral sputavaju u olakšavanju školovanja i zaposlenja djece, profesori na Pravnom fakultetu u Banjaluci, ali i sudije i tužioci, kao nosioci pravosudnih institucija u Republici Srpskoj, svjesno ili ne, ugrozili su temelje na kojima počiva ova izuzetno osjetljiva oblast, eliminišući kvalitet i uspostavljanjem institucije nepotizma.

pravni banjaluka

Korupcija na najvišem stepenu obrazovanja, Pravnom fakultetu, te nepotističko zapošljavanje u pravosudnim institucijama, imaju drastične i dalekosežne posljedice, jer će se eliminisati najstručniji kadar, a njihova mjesta popuniti osobe koje to ne zaslužuju i koje će ovaj obrazac napredovanja i usavršavanja prenijeti i utkati na sljedeće akademske generacije bez mogućnosti iskorijevanja ove pojave dugi vremenski period.

Uz ograđivanje da sigurno postoji i poneki izuzetak, gdje su potomci uticajnih na pojedinim konkursima zaista bili najkvalitetniji kadar, primjeri gdje su magistrate i doktorate dobijali na katedrama roditelja, zaposlenja u institucijama u kojima je uticaj njihovih bližnjih nesporan, pokazuju da ovako masovna pojava ne može biti slučajnost, već svjestan izbor roditelja da, ne hajući za šire društvene posljedice, djeci “na tacni” daju ono, što najčešće ostaje nedostižno ljudima “bez leđa”, bez obzira koliko više truda i vremena da su posvetili svom usavršavanju.

Kod mame i tate na katedri

Tako će ostati zabilježeno da su na katedri Vitomira Popovića, koji je inače profesor Međunarodnog poslovnog prava, za vrijeme dok je obavljao funkciju dekana Pravnog fakulteta u Banjaluci, magistrirali i njegov sin Aleksandar, i kćerka Jelena, a Aleksandar je kasnije i doktorirao.

Oboje su pripravnički staž obavili na Okružnom sudu u Banjaluci, da bi Aleksandar potom prešao u Pravobranilaštvo RS, a kasnije se angažovao u advokaturi, u okviru koje je dobijao izuzetno jake predmete. Među njegovim klijentima u to doba bili su Hidroelektrane na Trebišnjici (HET), BIRAČ, Elektroprivreda Republike Srpske, Komercijalna banka, Nova banka, Unikredit banka, Malbašić, Rafinerija nafte Brod i drugi. Interesantno, većina pomenutih klijenata prestala je sa angažovanjem advokatske kancelarije Aleksandra Popovića, nakon što je njegov otac Vito nakratko, oko lokalnih izbora 2016. godine bio “van vlasti”, i kada se približio pojedincima iz opozicije na nivou RS.

Slično prethodnom primjeru, i Matej Savić, sin Snežane Savić, profesorice Teorije države i prava na banjalučkom Pravnom fakultetu, te sudije Ustavnog suda RS i člana pravosudne komisije, magistrirao je, a potom i doktorirao na katedri svoje majke. Potom je zaposlenje pronašao kao asistent na Fakultetu političkih nauka u Banjaluci.

Da im, kada je bar posao u pitanju, porodično “cvjetaju ruže”, pokazuje i primjer Snežaninog supruga Zvonka Savića, inače vlasnika preduzeća “Comesgrafika” d.o.o. iz Banjaluke, preduzeća koje najvećim dijelom posluje sa institucijama koje se finansiraju iz budžeta Republike Srpke. Ova firma štampa publikacije, knjige, rokovnike, kancelarijski materijal i slično Ministartsvu finansija RS, Univerzitetu u Banjaluci, Univerzitetu u Istočnom Sarajevu i drugima.

Za vrijeme dok je pokojna profesorica Milena Raković predavala Finansijsko pravo na banjalučkom Pravnom fakultetu, kao asistent je zaposlen njen sin Đorđe, koji je danas profesor “Nasljednog prava” na istom fakultetu. Zanimljivo je i to da ni pomenuti sin Snežane Savić, niti sin Milene Raković, na konkursima za asistente, nisu imali protivkandidate. Prethodno je Đorđe ekspresno završio banjalučki Pravni fakultet, za manje od četiri godine, dok je njegova majka predavala na pomenutom fakultetu, a nakon što je postao asistent, magistrirao je u Zenici, gdje je njegova majka takođe bila profesorica. Kasnije je i doktorirao te je, kako smo i naveli, danas profesor u Banjaluci. Milena Raković bila je istaknuta članica Saveza nezavisnih socijaldemokrata, dok je njegov otac bio u suprotnom političkom taboru, u Srpskoj demokratskoj stranci, a mnogi smatraju da je upravo pomenuti porodični politički balans zaslužan za uspješnu karijeru Đorđa Rakovića.

Takođe, sin Marka Rajčevića, profesora Poslovnog prava na Pravnom fakultetu u Banjaluci i sudije Ustavnog suda RS, Srđan Rajčević, Pravni fakultet je završio vanredno, za svega dvije i po godine, potom magistrirao te preuzeo direktorsku poziciju u Agenciji za informaciono društvo RS. Time se izdvojio među ostalim primjerima, kojima je za završetak ovog fakulteta trebalo četiri i više godina.

Jelena Marković Vukadinović, kćerka profesora Radovana Vukadinovića, posao asistenta na Pravnom fakultetu u Banjaluci, na katedri za međunarodne odnose, na kojoj predaje i njen otac, je dobila uprkos tome što nije državljanin Bosne i Hercegovine, što je grubo kršenje zakona.

Pomenuti konkurs, na kojem mjesta, npr. nije bilo za Predraga Raosavljevića, koji je postdiplomske studije završio na Kolumbija univerzitetu, kao pravnik radio u sjedištu UN u Njujorku, a doktorirao na Pravnom fakultetu u Beogradu, bio je sporan i za prosvjetnu inspekciju RS, koja je zatražila poništenje konkursa. Međutim, tročlana komisija nije izvršila naredbu, te je istrajala u odluci da kćerka profesora Vukadinovića dobije posao.

U komisiji su bili, u tekstu već spomenuti, Vito Popović i Marko Rajčević, inače bliski profesoru Vukadinoviću, koji su i vlastitim primjerima dokazali da nemaju ništa protiv da se djeca profesora “poguraju” i da dobiju prednost u odnosu na ostatak generacije.

Inače, profesor Vukadinović je zaposlenje na banjalučkom Pravnom fakultetu dobio neposredno nakon što je Popović postao dekan istog fakulteta, a angažovan je na predmetu koji do tog trenutka nije ni postojao kao predmet u redovnom studijskom programu.

Miodrag Simović, profesor je na fakultetima u Banjaluci, Istočnom Sarajevu i Bihaću, bio je predsjednik, a sada je sudija Ustavnog suda RS, dopisni je član Akademije nauka i umjetnosti BiH i član Predsjedništva Akademije, te inostrani član Ruske akademije prirodnih nauka. Sin Vladimir je magistrirao Krivično-procesno pravo, na katedri svog oca, potom postao stručni saradnik u Tužilaštvu BiH a kasnije i tužilac Tužilaštva BiH, na predmetima ratnih zločina.

Bez problema do dobrog zaposlenja

Pored “pomoći” tokom studiranja, mnoga djeca uticajnih roditelja nisu imala problema ni prilikom traženja posla.

Kćerke Obrena Bužanina, sudije Vrhovnog suda RS i bivšeg člana Visokog, sudskog tužilačkog savjeta BiH, Milana i Jovana, zaposlene su u Posebnom odjeljenju za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika kriminala, odnosno kao stručni saradnik u Osnovnom sudu Banjaluka. Za vrijeme dok je Jovan Čizmović bio predsjednik Advokatske komore RS, njegov sin Miloš je primljen za stručnog saradnika u Osnovnom sudu u Banjaluci, a nedavno je postao i sudija pomenutog suda. Inače, stariji Čizmović je jedan od najuticajnijih ljudi u pravosuđu Republike Srpske.

Sin pravobranioca Slobodana Radulja, Srđan Radulj, zaposlen je u Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko pravne poslove (RUGIP) Republike Srpske kao zamjenik direktora, a svojevremeno je bio i pomoćnik ministra pravde BiH, gdje je zaposlen bez obzira što je njegovo prethodno radno iskustvo bilo i više nego skromno. Iako zbog funkcija ne mogu biti formalni članovi političkih stranaka, i Slobodan, i njegov sin Srđan Radulj, su imali nesebični pomoć Demokratskog narodnog saveza. Aktuelni pomoćnik ministra pravde RS, inače član DNS-a, Slobodan Zec, suprugu Branku je zaposlio u Pravobranilaštva RS, gdje je ekspresno došla do pozicije sekretara ove institucije.

Krajem prošle godine, u Okružno javno tužilaštvo Banjaluka zaposleni su, na pozicije stručnih saradnika, Igor Bajić i Danko Mitrović, inače sinovi dugogodišnjih republičkih javnih tužilaca, Živane Bajić i Branka Mitrovića. Primjeri su nastavili da se nižu i ove godine, na konkursu za prijem stručnih saradnika u Okružno javno tužilaštvo Banjaluka, zaposleni su Stefan Radić i Željka Glušac Babić. Prvi je sin Drene Marin, sudije Okružnog suda u Prijedoru a drugi zaposleni kćerka Dragice Glušac, tužioca Republičkog javnog tužilaštva.

Suprugu Darka Kremenovića, predsjednika banjalučke Advokatske komore, savjetnika potpredsjednika Narodne skupštine i bivšeg pripravnika najpoznatijeg banjalučkog advokata Miroslava Mikeša, Marinu Kremenović, inače zaposlenu u Poštama Srpske, pokušali su, putem političkog uticaja, preko Narodne skupštine “progurati” na poziciju člana Odbora za žalbe RS. Međutim, plan su osujetili poslanici Socijalističke partije, koji, iako dio vladajuće većine, nisu dali zeleno svjetlo za pomenuto personalno rješenje.

Izuzetno loša poruka

Uglješa Vuković, analitičar iz Transparency International-a, ističe za eTrafiku da su primjeri nepotizma i drugih koruptivnih praksi u postupku zapošljavanja u javnom sektoru sveprisutni i a da se već nekoliko godina unazad najveći broj prijava korupcije, koje dobija TI BiH, odnose upravo na ovu oblast.

“Posljedice su mnogobrojne, i one sigurno utiču na kvalitet rada javnih organa, stvaranje osjećaja pravne nesigurnosti, a najviše se odražavaju na gubitak povjerenja građana u rad pravosudnih institucija i u rad javne uprave. I to se veoma teško obnavlja. Kako se boriti protiv ove pojave? Rješenje nije samo u upornim i stalnim izmjenama zakonodavnog okvira, iako tu naravno treba biti dosljedan i u svim dijelovima javnog sektora uspostaviti javnu konkurenciju. No, iskusktva nam govore da to nije dovoljno. Neophodno je stvoriti javni i medijski pritisak koji će uticati na npr. nezavisne institucije da se više posvete ovoj temi i da iskoriste svoja ovlašćenja kako bi se u potpunosti profesionalizovao rad u javnom sektoru. To su institucije kao što su Agencija za državnu upravu, Ombudsmani, VSTV, i druge”, zaključio je Vuković za naš portal.

Koliko je pravosuđe u Republici Srpskoj i cjelokupnoj Bosni i Hercegovini na niskim granama pokazuje i podatak da je samo u 2017. godini TI BiH zaprimio čak 20 predmeta koji se odnose na pritužbe u radu osnovnih/opštinskih i kantonalnih/okružnih sudova, te 11 prijavakoje su se odnosile na rad tužilaštava. Takođe, u toku prošle godine TI BiH je zaprimio pet prijava koje su se odnosile na neregularnosti prilikom zapošljavanja administrativnog i stručnog osoblja u okružne sudove na teritoriji Republike Srpske, od kojih su se tri prijave odnosile na javne konkurse za popunu upražnjenih radnih mjesta u okružnim sudovima u Banjaluci i Istočnom Sarajevu.

Politički analitičar Velizar Antić ističe za eTrafiku da “institucija nepotizma” već odavno postoji, kako kod nas, tako i u zemljama okruženja.

“Mi nismo izuzetak, ali to nije razlog da se ne borimo protiv takve pojave u našem društvu. Ne samo da je nepotizam široko rasprostranjen u pravosuđu već i u drugim oblastima, a to je veliki problem ovog društva. Ako sudije ili profesori na fakultetima ili bilo kojoj drugoj funkciji svojoj djeci ostavljaju u nasljeđe te iste funkcije šalje se jedna loša poruka svima drugim generacijama, svim drugim mladim i vrijednim ljudima koji studiraju, rade i uče, da oni nemaju jednake šanse, kada naspram sebe imaju povlaštenu djecu uticajnih ljudi u društvu. I onda pričamo o tome kako nam ljudi odlaze odavde. Naravno da će da odlaze dok se ne urede neke stvari”, ističe naš sagovornik.

Sa druge strane, dodaje on, ova tema je i “mač sa dvije oštice” jer postoje djeca uticajnih ljudi koja su zaista kvalitetna i možda bolja od drugih protivkandidata na konkursima.

“Ali magistrirati baš na katedri vašeg roditelja ili se zaposliti baš u instituciji u kojoj je vaš otac ili majka među najuticajnijim ljudima, u najmanju ruku nije etički. Ne treba, dakle, u samom startu osuđivati ali je to kod nas postala masovna pojava, to nisu izdvojeni slučajevi, pa da povjerujemo da su to ljudi koji su i zaslužili da se nađu na određenim mjestima jer su kvalitetniji od ostalih kandidata. Masovna pojava nepotizma, što kod nas nesporno postoji, je ogroman problem za naše društvo, koji šalje izuzetno lošu poruku”, kaže Antić.

Ako se neko već na samom početku, dodaje on, “prošeta” kroz fakultet i preko veze odmah dobije zaposlenje u nekoj pravosudnoj instituciji, a takvih slučajeva je mnogo, sa pogubnim posljedicama takvog djelovanja ćemo se tek suočiti u vremenu koje je pred nama.

“Jer to su ljudi koji će uskoro postati sudije, tužioci, pravobranioci i slično, dakle stubovi pravosudnih institucija. Oni će trebati da dijele pravdu, a na samom startu svoje karijere su dobili taj tzv. teret, da su došli na nepravedan način. A oni su zaduženi za dijeljenje pravde. Pa to je potpuni apsurd. Moramo se protiv toga boriti. Sve mora što je moguće više da bude transparentno. Ne možete prosto na oglasu za posao da na intervjuu dobijate maksimalan broj bodova, a da su vam pritom ostali parametri osrednji ili ispodprosječni”, zaključio je Antić.

Tekst je proizveden u okviru medijskog pool-a Mreže ACCOUNT (Antikorupcijska mreža organizacija civilnog društva)

Posljednja izmjena Srijeda, 25 April 2018 16:33

  • Izvor: eTrafika
Napomena i uslovi komentarisanja
Napomena: Komentari čitalaca ne predstavljaju stav redakcije portala Sarajevo-RS.com. Za sadržaj i tačnost komentara čitalaca ne odgovaramo. Sadržaj se periodično pregledava i neprikladni komentari se uklanjaju. Sarajevo-RS.com zadržava pravo brisanja komentara, kao i blokiranja korisničkog imena bez najave i bez objašnjenja.
Uslovi komentarisanja: Strogo je zabranjen govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke. Administrator će izbrisati sve komentare koji na bilo koji način vrijeđaju druge ili svojim sadržajem nisu na adekvatnom mjestu.
Prijavite se napišite svoj komentar...
Prijavi se putem
ili ostavi komentar kao gost
Učitavanje komentara... Komentar će biti osvježen nakon 00:00.

Budite prvi i dodajte komentar.

nazad na vrh

Obrazovanje

Prev Next

20:55 26 Februar, 2019 Utorak

U Srpskoj osnovci i srednjoškolci imaju 82.625 neopravdanih časova

U Srpskoj osnovci i srednjoškolci imaju 82.625 neopravdanih časova

Za razliku od prvog polugodišta prethodne školske godine, učenici osnovnih i srednjih škola u prvom polugodištu ove školske godine smanjili su broj izostanaka, osnovci za 6,4 odsto, a srednjošk...

11:05 25 Januar, 2019 Petak

Obrazovanje u Kasindolu traje više od jednog vijeka

Obrazovanje u Kasindolu traje više od jednog vijeka

Osnovna škola ''Jovan Dučić'' Kasindo, koja spada u red najstarijih obrazovnih ustanova u Bosni i Hercegovini i ove godine će prigodnim programom obilježiti krsnu slavu Svetog Savu. Osim prire...

12:49 18 Decembar, 2018 Utorak

Na tatinoj i maminoj katedri: Ekspresno do titule i zaposlenja

Na tatinoj i maminoj katedri: Ekspresno do titule i zaposlenja

Ne dozvoljavajući da ih etika i moral sputavaju u olakšavanju školovanja i zaposlenja djece, profesori na Pravnom fakultetu u Banjaluci, ali i sudije i tužioci, kao nosioci pravosudnih institucija...

15:10 25 Novembar, 2018 Nedjelja

Počela kampanja ''16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja''

Počela kampanja ''16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja''

U sаrаdnji sа Asocijаcijom XY i u okviru UN Women projektа „Stаndаrdi i аngаžmаn zа sprječаvаnje nаsiljа nаd ženаmа i porodičnog nаsiljа u Bosni i Hercegovini“ Forum teаt...

16:02 15 Juli, 2018 Nedjelja

Mladi studiraju i ne nadaju se poslu

Mladi studiraju i ne nadaju se poslu

Skoro polovina Banjalučana svjesna je da se neće zaposliliti u struci nakon što završi fakultet. Još jedna anketa, koju je popunjavalo više od 1.000 mladih Banjalučana, dala je zabrinjavajuće ...

10:00 06 Juli, 2018 Petak

Srednje škole u problemu: Učionice puste, višak nastavnika

Srednje škole u problemu: Učionice puste, višak nastavnika

Pokušaj Građevinske škole da obrazuje djecu za deficitarna zanimanja, prošao je neslavno, jer su se za smjerove kamenorezac i zidar prijavila tek četiri učenika. Analizirajući protekle školske...

11:00 02 Juli, 2018 Ponedjeljak

Školovanje jednog studenta iznosi 30.000 KM

Školovanje jednog studenta iznosi 30.000 KM

Za četvorogodišnje školovanje jednog studenta, porodice u RS moraju izdvojiti do 30 000 maraka. Takva je računica roditelja čija djeca odlaze na studije u druge gradove, studiraju na državnim fa...

22:00 30 Juni, 2018 Subota

Brucoše najviše privukli medicina i informatika

Brucoše najviše privukli medicina i informatika

U RS je završen upisni rok na javnim univerzitetima, a najviše zainteresovanih je na medicini i računarstvu i informatici. Svršenim srednjoškolcima na banjalučkom Univerzitetu na raspolaganju su...

20:00 30 Juni, 2018 Subota

Rekordno malo prvačića u Srpskoj ove godine

Rekordno malo prvačića u Srpskoj ove godine

Čak 77 područnih odjeljenja u Srpskoj ove godine nije upisalo nijednog prvačića, ali u ministarstvu ne planiraju novo zatvaranje škola. Prošle godine su, kažu, uradili veliku racionalizaciju mr...

15:30 28 Juni, 2018 Četvrtak

Srpska gubi djecu, najmanje prvačića u Trnovu i Oštroj Luci!

Srpska gubi djecu, najmanje prvačića u Trnovu i Oštroj Luci!

U Republici Srpskoj u aprilu i maju 2018. godine upisano je 9. 600 učenika u prvi razred osnovne škole u narednu školsku godinu, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete i kulture Srpske. Prema p...

10:00 12 Juni, 2018 Utorak

Mali maturanti pokazali bolje znanje iz srpskog jezika

Mali maturanti pokazali bolje znanje iz srpskog jezika

Učenici devetih razreda iz 21 osnovne škole u RS koji su prošle sedmice radili eksperimentalnu malu maturu pokazali su veće znanje iz srpskog jezika i književnosti nego iz matematike, kazao je da...

15:00 11 Juni, 2018 Ponedjeljak

Počeo upis srednjoškolaca u Srpskoj

Počeo upis srednjoškolaca u Srpskoj

U Republici Srpskoj danas je počeo upis u prve razrede srednjih škola za učenike koji imaju 60 i više bodova, dok za učenike koji imaju manje od 60 bodova prijem dokumenata počinje u ponedjeljak...

14:00 09 Juni, 2018 Subota

Konkurs za upis brucoša na univerzitete u Srpskoj 13. juna

Konkurs za upis brucoša na univerzitete u Srpskoj 13. juna

Konkurs za upis studenata u prvu godinu studija na javnim univerzitetima u Republici Srpskoj biće objavljen 13. juna. Na zajedničkom kolegijumu rektora univerziteta u Banjoj Luci i u Istočnom Saraj...

19:28 06 Juni, 2018 Srijeda

Raspisan drugi konkurs za dodjelu stipendija studentima II i III ciklusa

Raspisan drugi konkurs za dodjelu stipendija studentima II i III ciklusa

Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske, Fond „Dr Milan Jelić“, raspisalo je 5. juna drugi konkurs za dodjelu stipendija u akademskoj 2017/2018. godini studentima drugog i trećeg ciklu...

14:30 05 Juni, 2018 Utorak

Srednje škole u BiH ''kraće'' za 102 odjeljenja

Srednje škole u BiH ''kraće'' za 102 odjeljenja

Iz godine u godinu sve je manje upisanih srednjoškolaca u školama u BiH, a u prilog tome govori i činjenica da su u tekućoj školskoj godini upisana 102 odjeljenja manje, ako se uzme u obzir da je...

09:00 04 Juni, 2018 Ponedjeljak

Od naredne godine 1,6 miliona KM za studentske i srednjoškolske stipendije

Od naredne godine 1,6 miliona KM za studentske i srednjoškolske stipendije

Za stipendiranje učenika srednjih škola i redovnih studenata prvog ciklusa na visokoškolskim ustanovama u narednoj školskoj godini planirano je da bude izdvojeno 1,6 miliona KM. "Pojedinačni i...

13:00 02 Juni, 2018 Subota

Odobren upis za 1.955 studenata na Univerzitet u Istočnom Sarajevu

Odobren upis za 1.955 studenata na Univerzitet u Istočnom Sarajevu

Odlukom Vlade RS, utvrđen je upis 4.701 studenta na prvu godinu prvog ciklusa studija. Od tog broja, na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, planirano je da se upiše 1.955 redovnih studenta. Kako j...

19:30 28 Maj, 2018 Ponedjeljak

Formalno obrazovanje nema više od 146.000 građana BiH

Formalno obrazovanje nema više od 146.000 građana BiH

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, BiH je prva u regionu sa najvišom stopom neobrazovanih osoba, kojih je više od 146 000. Od skoro tri miliona osoba starijih od 15 godina nepotpuno osnovno ...

11:00 25 Maj, 2018 Petak

Osnovnu školu ''Sokolac'' upisuju 33 prvačića više

Osnovnu školu ''Sokolac'' upisuju 33 prvačića više

U Osnovnoj školi "Sokolac" u prvom upisnom roku upisano je 100 prvačića, dok se u avgustovskom roku na testiranju očekuje još oko dvadesetak budućih đaka. Prema riječima direktora Divne Jankov...

17:08 24 Maj, 2018 Četvrtak

Od septembra više od šezdeset prvačića u klupama OŠ ''Srbija''

Od septembra više od šezdeset prvačića u klupama OŠ ''Srbija''

Osnovna škola ''Srbija'' u Palama danas je proslavila svoju krsnu slavu Svetog Ćirila i Metodija kroz bogat i raznovrsan program koji su priredili osnovci iz ove škole. Nakon programa, rukovodstvo ...

17:56 23 Maj, 2018 Srijeda

Mladenka Marković pobjednik ovogodišnjeg ''Kineskog mosta''

Mladenka Marković pobjednik ovogodišnjeg ''Kineskog mosta''

Tradicionalno preliminarno takmičenje studenata Katedre za sinologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu ''Kineski most'' završeno je danas u Palama, a ove najbolja je bila stud...

15:30 17 Maj, 2018 Četvrtak

Poziv za mlade: Obuka iz projektnog menadžmenta

Poziv za mlade: Obuka iz projektnog menadžmenta

Omladinski savjet Istočna Ilidža i Omladinski savjet Republike Srpske uz podršku opštine Istočna llidža organizuju dvodnevnu obuku iz oblasti projektnog menadžmenta, koja će se održati u pone...

21:00 16 Maj, 2018 Srijeda

Jelena Vujičić prvi master kineskog jezika u BiH

Jelena Vujičić prvi master kineskog jezika u BiH

Jelena Vujičić iz Brčkog ušla je u istoriju Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Filozofskog fakulteta na Palama tako što je postala prvi student u BiH koji je odbranio master rad na Katedri za ki...

22:39 15 Maj, 2018 Utorak

Srednjoškolci pokazali izuzetan talenat kroz ''Veče mladih umjetnika''

Srednjoškolci pokazali izuzetan talenat kroz ''Veče mladih umjetnika''

Učenici Srednjoškolskog centra ''Pale'' okupljeni kroz sekciju ''Stvaralaštvo mladih'' održali su večeras u Kulturnom centru Pale, autorsku izložbu i priredbu ''Veče mladih umjetnika'', kojoj s...

15:45 14 Maj, 2018 Ponedjeljak

Predavanja o značajnim ličnostima srpskog novinarstva u Palama

Predavanja o značajnim ličnostima srpskog novinarstva u Palama

Dr Vladimir Barović vanredni profesor na Filozofskom fakultetu, Univerziteta u Istočnom Sarajevu održaće tokom 2018. godine u Kulturnom centru Pale ciklus predavanja pod nazivom "Značajne ličnos...

14:45 14 Maj, 2018 Ponedjeljak

Opština Pale obezbjedila više od 96.000 KM za studentske stipendije

Opština Pale obezbjedila više od 96.000 KM za studentske stipendije

Rukovodstvo opštine Pale danas je sali Skupštine opštine potpisalo ugovore sa sedamdeset studenata kojima je opština dodijelila stipendije u iznosu od po 120 KM, a koji studiraju na području koje...

23:28 11 Maj, 2018 Petak

Boriti se za očuvanje srpske tradicije i jezika

Boriti se za očuvanje srpske tradicije i jezika

Studenti četvrte godine Katedre za srbistiku Ana Stakić i Nina Lazarević u saradnji sa profesorima i kolegama sa ove katedre odlučile su da organizuju Svečanu akademiju povodom obilježavanja 200...

12:28 11 Maj, 2018 Petak

Istorijski čas za osnovce iz Istočne Ilidže na ''Malom Zejtinliku''

Istorijski čas za osnovce iz Istočne Ilidže na ''Malom Zejtinliku''

Učenici tri osnovne škole iz Istočne Ilidže posjetili su danas Vojničko groblje ''Mali Zejtinlik'' na Sokocu, gdje je održan istorijski čas. Organizator ove posjete bila je Opštinska boračka ...

08:00 11 Maj, 2018 Petak

Proslavljena krsna slava SŠC ''Vasilije Ostroški''

Proslavljena krsna slava SŠC ''Vasilije Ostroški''

Srednjoškolski centar ''Vasilije Ostroški'' Sokolac, svečanom akademijom, obilježio je sinoć Dan i slavu škole. Akademija je održana u Duhovnom centru Romanijske Lazarice, gdje su naši sugrađ...

15:30 09 Maj, 2018 Srijeda

Edukativno predavanje ''Bezbjednost djece u saobraćaju'' u Tilavi

Edukativno predavanje ''Bezbjednost djece u saobraćaju'' u Tilavi

Policijska uprava Istočno Sarajevo obilježava manifestaciju ''Dani bezbjednosti saobraćaja u Istočnom Sarajevu'', a edukativno predavanje ''Bezbjednost djece u saobraćaju'' biće održano u podru...

16:16 08 Maj, 2018 Utorak

Saradnja Univerziteta u Istočnom Sarajevu sa kineskim partnerima sve jača

Saradnja Univerziteta u Istočnom Sarajevu sa kineskim partnerima sve jača

Kineska delegacija Asocijacije za međunarodno razumijevanje, koja okuplja oko šezdeset civilnih organizacija iz cijelog svijeta, posjetila je danas Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Saraj...

16:30 07 Maj, 2018 Ponedjeljak

Struka upozorava: Neprihvatljivo uvođenje vjeronauke u srednje škole

Struka upozorava: Neprihvatljivo uvođenje vjeronauke u srednje škole

Nastavno-naučno vijeće Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci smatra da je neprihvatljivo uvođenje vjeronauke u srednje škole u Republici Srpskoj. Upozorili su da je u tom slučaju u potpu...

13:15 07 Maj, 2018 Ponedjeljak

U Osnovnu školu ''Jovan Dučić'' na jesen kreće 40 prvačića

U Osnovnu školu ''Jovan Dučić'' na jesen kreće 40 prvačića

Ove godine u Osnovnu školu ''Jovan Dučić'' iz Kasindola, opština Istočna Ilidža, krenuće oko 40 prvačića, što je prema statističkim podacima za oko sedam učenika manje u odnosu na prošlu ...

09:30 06 Maj, 2018 Nedjelja

Na univerzitetima u Srpskoj studiraju i po 24 godine

Na univerzitetima u Srpskoj studiraju i po 24 godine

Po starom programu na univerzitetima u Banjaluci i Istočnom Sarajevu studira još 927 studenata, a među njima ima i onih koji su fakultet upisali 1994. godine. Prema podacima javnih univerziteta, br...

17:30 05 Maj, 2018 Subota

Svečana akademija povodom 200 godina od objavljivanja Prvog srpskog rječnika

Svečana akademija povodom 200 godina od objavljivanja Prvog srpskog rječnika

Studenti Katedre za srbistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu organizuju Svečanu akademiju povodom obilježavanja 200 godina od objavljivanja Prvog srpskog rječnika Vuka Stef...

17:45 04 Maj, 2018 Petak

Srednjoškolci mogu besplatno na Omladinski Film festival

Srednjoškolci mogu besplatno na Omladinski Film festival

Omladinski Film Festival, 10. po redu u Sarajevu, od septembra ove godine svim srednjoškolcima iz Bosne i Hercegovine nudi mogućnost da prijave sebe i svoje društvo ili čitavo odjeljenje i da dođ...

13:00 03 Maj, 2018 Četvrtak

Srednjoškolci se družili sa osnovcima u Mokrom

Srednjoškolci se družili sa osnovcima u Mokrom

Učenici i predstavnici Srednjoškolskog centra Pale posjetili su 30. aprila 2018. godine, u sklopu manifestacije ''Dani knjige'', kako je to ranije najavljeno, Osnovnu školu ''Mokro'' u Mokrom, u ci...

08:00 29 April, 2018 Nedjelja

Mali maturanti završili testiranje uz prosječnu ''mršavu'' trojku

Mali maturanti završili testiranje uz prosječnu ''mršavu'' trojku

Testiranje malih maturanata iz srpskog jezika i matematike završeno je u srijedu, okonačno je i pregledanje i dešifrovanje, jer su đaci radili pod šifrom, kako bi se onemogućila protekcija. Rezu...

22:24 26 April, 2018 Četvrtak

Donatorsko veče SŠC Pale: Cilj obezbjediti novac za zamjenu vanjske stolarije

Donatorsko veče SŠC Pale: Cilj obezbjediti novac za zamjenu vanjske stolarije

Donatorsko veče za pomoć Srednjoškolskom centru ''Pale'' u prikupljanju novčanih sredstava za rekonstrukciju škole kroz projekat ''Energetska efikasnost'' održano je večeras u svadbenom salonu ...

17:15 26 April, 2018 Četvrtak

Studenti Ekonomskog fakulteta upoznati sa radom ''Java'' platforme

Studenti Ekonomskog fakulteta upoznati sa radom ''Java'' platforme

Drugi dio radionice u okviru programa ''Moja IT karijera'' održan je danas na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, a prisutni su besplatno mogli da se upoznaju sa radom ''Java'' pl...

18:30 25 April, 2018 Srijeda

Na tatinoj i maminoj katedri: Ekspresno do titule i odličnih zaposlenja

Na tatinoj i maminoj katedri: Ekspresno do titule i odličnih zaposlenja

Ne dozvoljavajući da ih etika i moral sputavaju u olakšavanju školovanja i zaposlenja djece, profesori na Pravnom fakultetu u Banjaluci, ali i sudije i tužioci, kao nosioci pravosudnih institucija...

15:39 23 April, 2018 Ponedjeljak

''Dani knjige'' u Palama: Cilj vratiti knjigu među mlade ljude

''Dani knjige'' u Palama: Cilj vratiti knjigu među mlade ljude

Povodom obilježavanja Svjetskog dana knjige Savjet učenika i Aktiv profesora srpskog jezika i književnosti Srednjoškolskog centra ''Pale'' danas je započeo manifestaciju ''Dani knjige'', koja će...

14:00 23 April, 2018 Ponedjeljak

HSK Test - prilika za studente da dođu do posla ili stipendija bez diplome fakulteta

HSK Test - prilika za studente da dođu do posla ili stipendija bez diplome fakulteta

HSK Test (Chinese Proficiency Test) održan je juče na Katedri za sinologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, na kojem se ovog puta našlo dvadeset polagača. Test su održali...

17:00 22 April, 2018 Nedjelja

Ove godine u Osnovnu školu ''Sveti Sava'' kreće više od 120 prvačića

Ove godine u Osnovnu školu ''Sveti Sava'' kreće više od 120 prvačića

U Osnovnu školu ''Sveti Sava'' u Istočnom Novom Sarajevu od septembra i nove školske 2018/19 godine, u školske klupe, sješće više od 120 prvačića, koji bi, prema riječima direktora Danijele ...

15:30 21 April, 2018 Subota

Udruženje vaspitača ''Uvako'' posjetilo vrtić ''Buba-mara''

Udruženje vaspitača ''Uvako'' posjetilo vrtić ''Buba-mara''

JU Dječiji centar ''Buba-mara'' iz Pala organizovalo je doček za goste iz Udruženja vaspitača ''UVAKO'' iz Valjeva, a posjeta je prvenstvo edukativnog karaktera, kako bi predstavili svoje radove ...

09:30 20 April, 2018 Petak

Donatorsko veče SŠC ''Pale'' pod motom: ''Mladi su naša sadašnjost i naša budućnost''

Donatorsko veče SŠC ''Pale'' pod motom: ''Mladi su naša sadašnjost i naša budućnost''

Srednjoškolski centar ''Pale'' organizovaće u četvrtak, 26. aprila 2018. godine u salonu ''Sara-Stanišić'' u Palama, donatorsko veče, te tim povodom pozvala mnogobrojne privrednike, predstavnike...

13:40 18 April, 2018 Srijeda

U Trnovu upisana samo dva prvačića

U Trnovu upisana samo dva prvačića

Opština Trnovo, koja broji 2.100 stanovnika, jedna je od onih koje se suočavaju sa manjkom djece školskog uzrasta. Osnovnu školu ''Sveti Sava'' u ovoj opštini trenutno pohađa 61 učenik, uključ...

11:00 18 April, 2018 Srijeda

Alarmantno stanje u obrazovnom sistemu Srpske, sve manje učenika

Alarmantno stanje u obrazovnom sistemu Srpske, sve manje učenika

Republika Srpska svake godine ostane bez 1.500 osnovaca, a odlukom Vlade Republike Srpske u ovoj godini je zatvoreno petnaest područnih škola. Srpska je u pet posljednjih godina izgubila više od 7...

17:30 17 April, 2018 Utorak

Očekuje se početak radova na izgradnji fiskulturne sale Osnovne škole ''Petar Petrović Njegoš''

Očekuje se početak radova na izgradnji fiskulturne sale Osnovne škole ''Petar Petrović Njegoš''

Rukovodstvo Osnovne škole ''Petar Petrović Njegoš'' i opština Istočna Ilidža ove godine bi trebali da realizuju projekat izgradnje fiskulturne sale za potrebe učenika pomenute škole, što je z...

15:49 16 April, 2018 Ponedjeljak

Realizovan prvi dan promotivne kampanje Elektrotehničkog fakulteta srednjoškolcima u Palama i Sokocu

Realizovan prvi dan promotivne kampanje Elektrotehničkog fakulteta srednjoškolcima u Palama i Sokocu

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu u saradnji sa Gradom Istočno Sarajevo danas je u srednjoškolskim centrima u Sokocu i Palama održao promociju projekta autonomno-multifunk...

21:30 15 April, 2018 Nedjelja

Smanjenje broja učenika u Srpskoj ozbiljan problem

Smanjenje broja učenika u Srpskoj ozbiljan problem

Osnovne škole u Republici Srpskoj iz godine u godinu imaju sve manji broj učenika, pa je tako na početku 2017/2018. godine u klupama bilo 91 370 učenika, što je za 1 313 đaka manje nego godinu r...

10:00 14 April, 2018 Subota

Moguće kazne za korištenje moblinih telefona na nastavi

Moguće kazne za korištenje moblinih telefona na nastavi

Korištenje mobilnih telefona za vrijeme nastave postaće istorija sudeći po novom Zakonu o srednjoškolskom obrazovanju koji će uskoro stupiti na snagu. Prema istom snimanje i slikanje nastavnika i...

12:15 13 April, 2018 Petak

Tehnološke inovacije za kabinete informatike u srednjim školama u Istočnom Sarajevu

Tehnološke inovacije za kabinete informatike u srednjim školama u Istočnom Sarajevu

Grad Istočno Sarajevo pomogao je studentima Elektrotehničkog fakulteta u Istočnom Sarajevu izradu autonomnih multifunkcionalnih automobila-robota, koji bi trebalo da učenicima srednjih škola sa p...

21:00 12 April, 2018 Četvrtak

Upisna groznica za maturante - koji fakultet odabrati?!

Upisna groznica za maturante - koji fakultet odabrati?!

Upisna groznica na univerzitetima u Srpskoj samo što nije počela, a prema istraživanjima, najbrže do posla dolaze matematičari i inženjeri obućarstva, dok su pedagozi, filozofi, sociolozi i geo...

12:29 11 April, 2018 Srijeda

U školske klupe Osnovne škole ''Pale'' u septembru će sjesti 85 prvačića

U školske klupe Osnovne škole ''Pale'' u septembru će sjesti 85 prvačića

Širom Republike Srpske počeo je upis prvačića u osnovne škole, a prema riječima direktora Osnovne škole ''Pale'', u školske klupe u nastavnoj 2018/19 godini, u ovoj školi, trebalo bi u septem...

15:30 10 April, 2018 Utorak

Roditelji prvačića plaćaju rodne listove

Roditelji prvačića plaćaju rodne listove

Iako osnovci i srednjoškolci koji završavaju školu ne plaćaju rodne listove koji su im potrebni za upis na dalje školovanje, roditelji za prvačiće još moraju plaćati ovaj dokument. Roditelji...

17:20 06 April, 2018 Petak

Ko upravlja sistemom obrazovanja u RS, država ili Crkva?!

Ko upravlja sistemom obrazovanja u RS, država ili Crkva?!

Nakon što je SPC odbila prijedlog Ministarstva prosvjete da se, pored vjeronauke, uvedu i izborni predmeti etika i kultura te umjetnost, otvoreno je pitanje ko upravlja sistemom obrazovanja u Republi...

09:00 06 April, 2018 Petak

Od septembra u osnovnim školama udžbenik o istoriji Republike Srpske

Od septembra u osnovnim školama udžbenik o istoriji Republike Srpske

Osnovci i srednjoškolci od naredne školske godine prvi put će izučavati lekcije o nastanku Republike Srpske, potvrđeno je ATV-u u Ministarstvu prosvjete. Već od septembra u osnovne škole stiže...

10:00 05 April, 2018 Četvrtak

Novi kodeks oblačenja u školama: Farmerke idu u prošlost

Novi kodeks oblačenja u školama: Farmerke idu u prošlost

Pirsinzi, minđuše u nosu, obrvama ili usnama to je od sada zvanično zabranjeno u osnovnim školama. Nema upadljivog šminkanja na licu i noktima, nošenja uske, kratke i izazovne odjeće po školsk...

17:15 04 April, 2018 Srijeda

Počeo upis prvačića u osnovne škole u Srpskoj

Počeo upis prvačića u osnovne škole u Srpskoj

Upis prvačića u osnovne škole u Republici Srpskoj počeo je danas i trajaće tokom aprila i maja ove godine, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske. U prvi razred osnovn...

19:30 02 April, 2018 Ponedjeljak

Moguća kupovina udžbenika i školskog pribora na rate za novu školsku godinu

Moguća kupovina udžbenika i školskog pribora na rate za novu školsku godinu

Javno preduzeće "Zavod za udžbenike i nastavna sredstva" aktivno radi na pripremi udžbenika, nastavnih sredstava i pedagoške dokumentacije za sljedeću školsku godinu, saopšteno je iz ove ustano...

19:00 02 April, 2018 Ponedjeljak

Upis prvačića tokom aprila i maja

Upis prvačića tokom aprila i maja

Upis djece u prvi razred osnovne škole biće obavljen tokom aprila i maja, kazali su iz Ministarstva prosvjete i kulture RS, navodeći da se u prvi razred školske 2018/2019. upisuju djeca koja zaklj...

16:10 02 April, 2018 Ponedjeljak

Prvi primjerak igre ''Jedi zdravo! Bravo, bravo!'' na poklon vrtiću ''Patrijarh Pavle''

Prvi primjerak igre ''Jedi zdravo! Bravo, bravo!'' na poklon vrtiću ''Patrijarh Pavle''

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva godinama obilježava Međunarodni dan dječije knjige i ovim putem je JU Vrtić ''Patrijarh Pavle'' u Istočnom Novom Sarajevu poklonio prvi primjerak igre, koj...

13:10 02 April, 2018 Ponedjeljak

Uspješan nastup učenika Srednje muzičke škole JU SŠC ''Istočna Ilidža'' u Banjaluci

Uspješan nastup učenika Srednje muzičke škole JU SŠC ''Istočna Ilidža'' u Banjaluci

Učenici Srednje muzička škola JU SŠC ''Istočna Ilidža'' nastupili su proteklog vikenda na 25. Takmičenju muzičkih škola Republike Srpske, koje je održano Kulturnom centru Banski dvor u Banja...

18:30 27 Mart, 2018 Utorak

Učenici SŠC ''Pale'' treći na takmičenju ugostiteljsko-turističkih tehničara u Prijedoru

Učenici SŠC ''Pale'' treći na takmičenju ugostiteljsko-turističkih tehničara u Prijedoru

Proteklog vikenda u Prijedoru je održano Republičko takmičenje ugostiteljsko-turističkih škola, a na ovom takmičenju učestvovali su i učenici Srednjoškolskog centra "Pale", koji su pokazali s...

19:40 24 Mart, 2018 Subota

Kinezi stipendiraju studente iz oblasti šumarstva, ekonomije i inženjerstva

Kinezi stipendiraju studente iz oblasti šumarstva, ekonomije i inženjerstva

Šumarski fakultet iz Harbina u Kini ponudio je stipendije kineske Vlade studentima iz oblasti šumarstva, ekonomije i inženjerstva Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Iz Univerziteta je saopšteno...

17:40 24 Mart, 2018 Subota

Dvodnevni seminar ''Korak dalje sa lutkom kroz predškolsko obrazovanje'' u vrtiću ''Buba Mara''

Dvodnevni seminar ''Korak dalje sa lutkom kroz predškolsko obrazovanje'' u vrtiću ''Buba Mara''

JU Dječiji centar ''Buba Mara'' iz Pala organizuje dvodnevni seminar ''Korak dalje sa lutkom kroz predškolsko obrazovanje'', koji se održava danas i sutra, 24. i 25. marta 2018. godine u prostorija...

23:05 23 Mart, 2018 Petak

Učenici: Hoćemo bolje školstvo

Učenici: Hoćemo bolje školstvo

Učenici banjalučkih srednjih škola danas su na Trgu Krajine upozorili na katastrofalne uslove u kojima se izvodi nastava u njihovim školama. Za ponedjeljak najavljuju izložbu fotografija o stanju...

18:40 23 Mart, 2018 Petak

Cincar prvi na regionalnom takmičenju iz kompjuterskog konstruisanja

Cincar prvi na regionalnom takmičenju iz kompjuterskog konstruisanja

Darko Cincar, učenik četvrtog razreda mašinske struke JU Srednjoškolskog centra "Pale", osvojio je prvo mjesto na Regionalnom takmičenju iz kompjuterskog konstruisanja koje je održano 17. 3. 201...

13:30 23 Mart, 2018 Petak

Mališani ''Buba Mare'' uživali u druženju sa policijom

Mališani ''Buba Mare'' uživali u druženju sa policijom

Policijski službenici PS Pale danas su u JU Dječiji centar ''Buba Mara'' održali edukativno predavanje o pravilnom učešću u saobraćaju sa ciljem da im se ukaže na značaj poštovanja saobraća...

16:30 22 Mart, 2018 Četvrtak

Uspješno realizovana uređivačka radionica ''Edu Viki''

Uspješno realizovana uređivačka radionica ''Edu Viki''

U organizaciji Vikimedijine Zajednice Republike Srpske na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, sa sjedištem u Palama, održana je uređivačka radionica - Edu Viki. Na radionici...

14:15 21 Mart, 2018 Srijeda

Na ovogodišnjem ''Infotehu-Jahorina 2018'' svoje radove predstaviće 320 autora

Na ovogodišnjem ''Infotehu-Jahorina 2018'' svoje radove predstaviće 320 autora

Sedamnaesti Međunarodni naučno-stručni simpozijum ''Infoteh-Jahorina 2018'' otvoren je danas u hotelu ''Bistrica'' na Jahorini, gdje je okupio naučnike, inženjere, istraživače i studente koji s...

15:40 20 Mart, 2018 Utorak

Potpisani ugovori o dodjeli budžetskih sredstava srednjim školama

Potpisani ugovori o dodjeli budžetskih sredstava srednjim školama

Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Nenad Vuković potpisao je danas sporazum sa direktorima srednjih škola sa područja Istočnog Sarajeva o dodjeli sredstava iz gradskog budžeta za školske programe...

17:10 19 Mart, 2018 Ponedjeljak

Zavidan uspjeh osnovaca škole ''Sveti Sava'' na regionalnom takmičenju iz matematike

Zavidan uspjeh osnovaca škole ''Sveti Sava'' na regionalnom takmičenju iz matematike

Regionalno takmičenje iz matematike održano je u subotu, 17. marta 2018. godine u Osnovnoj školi ''Sveti Sava'' u Istočnom Novom Sarajevu, gdje su učenici sedmog, osmog i devetog razreda ove ško...

21:09 16 Mart, 2018 Petak

Vikimedijina Zajednica RS organizuje uređivačku radionicu ''Edu Viki''

Vikimedijina Zajednica RS organizuje uređivačku radionicu ''Edu Viki''

U organizaciji Vikimedijine Zajednice Republike Srpske u ponedjeljak, 19. marta, sa početkom u 16:00 časova u Palama, biće održana uređivačka radionica - Edu Viki na Ekonomskom fakultetu Univerz...

15:15 16 Mart, 2018 Petak

Grad Istočno Sarajevo izdvaja 30.000 KM za pomoć srednjim školama

Grad Istočno Sarajevo izdvaja 30.000 KM za pomoć srednjim školama

Grad Istočno Sarajevo planirao je u budžetu za ovu godinu 30.000 KM kao podršku Srednjoškolskom centru "Pale", "Vasilije Ostroški" i srednjim školama "28. juni" i "Istočna Ilidža" za realizaci...

21:40 13 Mart, 2018 Utorak

U Istočnom Sarajevu konferencija za novinare povodom izgradnje studentskih domova

U Istočnom Sarajevu konferencija za novinare povodom izgradnje studentskih domova

Studentski parlament Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Unija studenata Republike Srpske organizuju konferenciju za novinare u Istočnom Sarajevu na kojoj će biti riječi o izgradnji studentskih dom...

15:00 02 Mart, 2018 Petak

Mala matura u svim osnovnim školama u Srpskoj od školske 2021/22. godine

Mala matura u svim osnovnim školama u Srpskoj od školske 2021/22. godine

Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Dane Malešević najavio je da će mala matura u osnovnim školama u Srpskoj najvjerovatnije biti uvedena školske 2021/2022. godine, a do tada će se rad...

15:10 28 Februar, 2018 Srijeda

Odličan rezultat mladih programera iz Srednje škole ''28. juni'' na regionalnom takmičenju

Odličan rezultat mladih programera iz Srednje škole ''28. juni'' na regionalnom takmičenju

Kompanije Telekom Srbija, m:tel Crna Gora i m:tel BiH organizovale su regionalno finale takmičenja za izradu aplikacija za mobilne uređaje - "Regionalni app izazov". U regionalnom finalu učestvova...

19:15 27 Februar, 2018 Utorak

Šta se isplati studirati danas

Šta se isplati studirati danas

Pitanje koje trenutno muči sve maturante, ali i druge ambiciozne ljude kojima je želja steći visoko obrazovanje i vrijednu diplomu fakulteta koja će im osigurati veću zaradu i uspješnu karijeru...

12:33 24 Februar, 2018 Subota

Održani prvi časovi kineskog jezika u OŠ ''Sveti Sava''

Održani prvi časovi kineskog jezika u OŠ ''Sveti Sava''

U saradnji sa Ambasadom Narodne Republike Kine u BiH, koji su donirali 13 000 maraka, za opremanje kabineta kineskog jezika, učenici OŠ "Sveti Sava" počeli su izučavati kineski jezik. Časovi kin...

11:52 23 Februar, 2018 Petak

Učenici radije bez posla nego da budu zidari i varioci

Učenici radije bez posla nego da budu zidari i varioci

Iako su u Trebinju trenutno deficitarna zanimanja građevinske struke trećeg stepena poput zidara, tesara, armirača, vodoinstalatera, ali i varilaca, kao i svih zanimanja potrebnih najvećem privred...

20:30 19 Februar, 2018 Ponedjeljak

Lošim đacima se povlađuje, genijalci se zapostavljaju

Lošim đacima se povlađuje, genijalci se zapostavljaju

Škole u Republici Srpskoj više pažnje posvećuju problematičnim učenicima, dok su oni natprosječni prepušteni sami sebi, jer prosvjetari nemaju poseban program za rad sa njima. U gotovo svakoj...

15:46 17 Februar, 2018 Subota

Studente od jeseni čekaju novi smijerovi na fakultetima

Studente od jeseni čekaju novi smijerovi na fakultetima

Univerzitet u Banjaluci bi, od iduće akademske godine, mogao dobiti 20 novih studijskih programa, dok bi akademci sa Univerziteta u Istočnom Sarajevu trebalo da dobiju priliku za nove master i dokto...

15:54 16 Februar, 2018 Petak

Zaljubljeni par stvoren za desetke

Zaljubljeni par stvoren za desetke

Ana Petričević i Đorđe Vićić diplomirali su prošle godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a nedavno su im i svečano uručene diplome, uz priznanje da su bili najbolji u svojoj ge...

15:57 14 Februar, 2018 Srijeda

Srednjoškolcima predstavljene radionice s ciljem skretanja pažnje na prevenciju nasilja

Srednjoškolcima predstavljene radionice s ciljem skretanja pažnje na prevenciju nasilja

Forum Teatar u saradnji sa Asocijacijom XY, održao je danas dvije radionice u JU Srednjoškolski centar "Istočna Ilidža" i Srednjoj školi "28.juni" Istočno Novo Sarajevo. Radionice su održane p...

23:30 13 Februar, 2018 Utorak

Edukativna predavanja sociologa Vladimira Vasića u Srednjoj školi "28. juni"

Edukativna predavanja sociologa Vladimira Vasića u Srednjoj školi "28. juni"

Sociolog Vladimir Vasić iz Istočnog Sarajeva sutra će, 14. februara, u Srednjoj školi "28 Juni" u Istočnom Novom Sarajevu učenicima trećeg i četvrtog razreda održati edukativna predavanja na ...

09:30 11 Februar, 2018 Nedjelja

Iste lekcije u klupama s obje strane Drine

Iste lekcije u klupama s obje strane Drine

Osnovci iz Republike Srpske i njihovi vršnjaci iz Srbije od iduće školske godine učiće gradivo iz srpskog jezika, istorije, geografije, te prirode i društva po istim, usklađenim nastavnim progr...

11:30 10 Februar, 2018 Subota

Akcija darivanja knjiga Matičnoj biblioteci Istočno Sarajevo

Akcija darivanja knjiga Matičnoj biblioteci Istočno Sarajevo

Matična biblioteka Istočno Sarajevo organizuje akciju prikupljanja knjiga povodom Međunarodnog dana darivanja knjiga, a predviđeno je da traje do 14. februara. Svi koji žele da poklone knjigu il...

22:00 07 Februar, 2018 Srijeda

Mala matura će se polagati u dvije škole iz grada Istočno Sarajevo

Mala matura će se polagati u dvije škole iz grada Istočno Sarajevo

Zbirke zadataka za malu maturu u Republici Srpskoj su spremne, a testove iz srpskog jezika i matematike na kraju ove školske godine polagaće učenici devetog razreda u 21 osnovnoj školi, piše Glas...