Konkurs: Potreban nastavnik matematike u OŠ "Srbija"

Napišite komentar

osnovna skola srbija natpis ulaz sarsJU OŠ "SRBIJA" PALE Dobrovoljnih davalaca krvi br. 22 - 71420 Pale - direktor: 057/222-200

Sekretar: 057/225-170, Faks: 057/225-161 e-mail:Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. raspisuje KONKURS za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Nastavnik matematike - 1 izvršilac, 16 časova norme, za rad u područnom odjeljenju Podgrab, na određeno vrijeme do završetka školske 2017/18. godine

U radni odnos prima se lice bez radnog iskustva.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu i članom 7. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS" broj: 102/14 i 45/16) kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik RS" broj: 44/17) i članom 2. i 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik RS" broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) Da je državljanin RS ili BiH što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) Da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) Da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

1) Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2) Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

4) Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otaybinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca,

5) Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otaybinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

6) Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otaybinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Intervju sa kandidatima koji su blagovremeno dostavili potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 19.2.2018. godine u 120 časova u prostorijama JU OŠ "Srbija" u Palama.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju a ukoliko se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom "Prijava na konkurs" na adresu škole Dobrovoljnih davalaca krvi br. 22, 71 420 Pale preporučenom pošiljkom ili direktno u školu.

**************

KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA

ISTOČNO SARAJEVO

Meše Selimovića 1, Tel. 057/316-592

E-mail:Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.,

Faks. 057/316-594

raspisuje JAVNI KONKURS za prijem radnika na neodređeno vrijeme

1. Kuvar-instruktor (SSS)

1 izvršilac – na neodređeno vrijeme

a) Opis poslova radnog mjesta

 

- priprema jela po jelovniku i naruybi i stara se o kvalitetu pripremljenih jela,

- pruža stručnu pomoć osuđenim licima u pripremanju jela,

- učestvuje u pravljenju jelovnika,

- stara se o pravilnom utrošku hrane,

- stara se o higijeni sredstava, inventara i posuđa u kuhinji,

- obavlja i druge poslove koje odredi šef radne jedinice ili pomoćnik direktora.

Uslovi

b) Opšti uslovi:

1. Da je državljanin RS - BiH;

2. Da je stariji od 18 godina;

3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

4. Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od

najmanje 6 mjeseci ili za takvo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Kazneno-popravnom zavodu;

5. Da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, najmanje tri godine prije objavljivanja konkursa;

6. Da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;

7. Da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH;

v) Posebni uslovi:

 

- VKV / SSS (kuvar),

- 6 (šest) mjeseci radnog iskustva na istim poslovima

g) Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

1. Diplomu o stečenoj stručnoj spremi;

2. Izvod iz matične knjige rođenih;

3. Uvjerenje o državljanstvu;

4. Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka;

5. Potvrdu o radnom iskustvu sa preciznim navođenjem poslova koje je radnik obavljao kod poslodavca;

6. Izjavu o ispunjavanju opštih uslova navedenih u tačkama 5. i 7 (potpisanu i ovjerenu od nadležnog organa);

Uvjerenje o nekažnjavanju (tačka 4. opštih uslova) dostaviće naknadno kandidat koji bude predložen za zasnivanje radnog odnosa, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (tačka 3. opštih uslova) dostaviće naknadno kandidat koji bude predložen za zasnivanje radnog odnosa, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Datum izdavanja dokumenata pod brojevima 2, 3, 4, ne smije biti stariji od 3 (tri) mjeseca računajući od krajnjeg roka za predaju dokumenata po konkursu.

Izuzetno dokument pod brojem 2. može biti stariji od ovog roka ukoliko se radi o izvodu iz matične knjige rođenih koji je trajnog karaktera.

Sva dokumenta moraju biti predata u originalu ili ovjerene fotokopije.

d) Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja u javnim glasilima, a oglas će biti objavljen u "Službenom glasniku Republike Srpske", dnevnom listu "Glas Srpske" i Zavodu za zapošljavanje RS – Filijala Istočno Sarajevo – Biro Istočna Iliya. Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Prijave se mogu dostaviti lično (pisarnica KPZ Istočno Sarajevo) ili putem pošte na adresu:

KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD

POLUOTVORENOG TIPA

ISTOČNO SARAJEVO

ulica Meše Selimovića br. 1, 71123 Istočno Sarajevo,

sa naznakom "KONKURS ZA PRIJEM NA RADNO MJESTO KUVAR".

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa, Komisija za prijem radnika obaviće intervju, te će se izvršiti pismeno testiranje (test opšteg i stručnog znanja), na osnovu čega će se dodijeliti bodovi i izvršiti izbor kandidata.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje, a dokumenta primljena po konkursu neće se vraćati kandidatima.

**************

  • Izvor: glassrpske.com
Napomena i uslovi komentarisanja
Napomena: Komentari čitalaca ne predstavljaju stav redakcije portala Sarajevo-RS.com. Za sadržaj i tačnost komentara čitalaca ne odgovaramo. Sadržaj se periodično pregledava i neprikladni komentari se uklanjaju. Sarajevo-RS.com zadržava pravo brisanja komentara, kao i blokiranja korisničkog imena bez najave i bez objašnjenja.
Uslovi komentarisanja: Strogo je zabranjen govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke. Administrator će izbrisati sve komentare koji na bilo koji način vrijeđaju druge ili svojim sadržajem nisu na adekvatnom mjestu.
Prijavite se napišite svoj komentar...
Prijavi se putem
ili ostavi komentar kao gost
Učitavanje komentara... Komentar će biti osvježen nakon 00:00.

Budite prvi i dodajte komentar.

nazad na vrh

Obavještenja

14:30 22 April, 2018 Nedjelja

Konkurs za profesora razredne nastave u OŠ ''Srbija''

Konkurs za profesora razredne nastave u OŠ ''Srbija''

JU OŠ "JOVAN DUČIĆ" KASINDOMladička br.3, 71 213 Istočna IlidžaTelefon: 057/316-865;e-mail: . raspisujeKONKURSza izbor direktora školeI Za direktora škole može da bude ...

11:00 10 April, 2018 Utorak

Oglas za posao: Kamenolomu ''Bijele vode'' potreban inženjer rudarstva

Oglas za posao: Kamenolomu ''Bijele vode'' potreban inženjer rudarstva

BIJELE VODE KAMENOLOM DOOKijevo bb, 71220 Trnovo, BiHe-mail: .jeOGLASza prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme- Diplomirani inžinjer rudarstva ...

11:00 12 Januar, 2018 Petak

Filijala Istočno Sarajevo: Slobodna radna mjesta

Filijala Istočno Sarajevo: Slobodna radna mjesta

JU SŠC "IVO ANDRIĆ" VIŠEGRAD ww.sscisegrad.com, ., tel.+387(0)58630250, faks 630-481, sekretar 630-470, računovodstvo 630-480, Ul. Kralja Petra I br.16. raspisuje KONKURS ...