Menu
A+ A A-

Vjernici obilježavaju Veliki četvrtak Istaknut

  • Objavio:   Miljan Rasevic

veliki cetvrtakPred praznik Pashe, u četvrtak, Hristos se sa učenicima vratio u Jerusalim gdje je na Veliki Četvrtak bila Tajna večera. Isus je tada ustanovio Svetu Tajnu Pričešća uz riječi:

''Uzmite, jedite; ovo je tijelo moje'' i ''Pijte iz nje svi; Jer ovo je krv moja Novoga Zavjeta koja se prolijeva za mnoge radi otpuštenja grijehova'' (Mat. 26:26-28).

Ove se riječi mogu čuti na svakoj Svetoj Liturgiji čiji je centralni dio Sveto Pričešće. Takođe je svojim učenicima oprao noge učeći ih tako sopstvenim primjerom kako treba da služe jedni drugima.

Zapovijedio im je i da ljube jedni druge: ''Da ljubite jedni druge kao što ja vas ljubim'' (Jov. 15:12) i otvoreno govorio o predstojećem Mu stradanju i svemu što ima da se zbije.

Tu izgovara i Prvosvešteničku molitvu gdje se moli za svoje učenike kao i za sve one koji zbog njihovih riječi budu povjerovali. Da ih Gospod Bog izbavi od zloga i da budu sa Njim gdje je on i da gledaju Slavu njegovu (Jov. 17:24).

Te noći Hrista su se odrekla dva njegova učenika: Juda Iskariotski i Simon Petar. Hristos je pred svima rekao:

''Zaista vam kažem; jedan od vas izdaće me“ (Mat.26:21). "A Juda izdajnik njegov odgovarajući reče: da nisam ja učitelju? Reče mu (Isus): Ti kaza“ (Mat. 26:25). "Reče mu Petar: Neću te se odreći makar morao i umrijeti s tobom“ (Mat. 26:35).

Valja napomenuti da je Juda još na Veliku Srijedu otišao kod jevrejskih prvosveštenika i rekao: ''Šta ćete mi dati i ja ću vam ga izdati? A oni mu položiše trideset srebrenika“ (Mat. 26:15) čime je u stvari već dan pre izdao Isusa. Zbog sjećanja na izdajstvo Gospoda srijedom se posti.

Potom Isus odlazi u Getsimanski vrt, gdje se znajući za sva stradanja koja Mu predstoje moli Ocu svome:

''Ava, Oče, sve je moguće tebi; pronesi ovu čašu mimo mene; ali opet ne kako ja hoću nego kako ti'' (Mar.14:36). Juda je znao za pomenuti vrt, jer se Isus tu često okupljao sa svojim učenicima, i tu je došao sa slugama prvosveštenika i fariseja.

Isusa im je pokazao Cjelivajući Ga jer im bješe rekao: ''Koga poljubim, taj je“ (Luka 22:47), Isus ga je upitao ''Judo, zar cjelivom izdaješ Sina Čovječijega?" (Luka 22:48). Juda nije ništa odgovorio. Tako su Isusa odveli pred prvosveštenika da mu sudi.

Te noći, učenici su bili kao stado bez pastira, izgubljeni i očajni. Tada je Petar, koji je beskrajno volio Hrista, poklekao i tri puta Ga se od večeri do zore odrekao. Pitali su ga da li je on jedan od učenika i da li je bio sa Isusom, Petar je odgovorio da ne zna ko je on i da ga ne poznaje.

Kad je treći put izustio da nije, zapjevao je petao. Petar se tada sjetio riječi Isusovih da će ga se i on tri puta odreći prije nego što zapjeva petao. Petar je shvatio koliki je njegov pad, pokajao se iz dubine duše i plakao je gorkim, čemernim suzama, moleći oproštaj.

Juda pak je shvatio da je to što je uradio užasno. Došao je u hram i bacio novac, rekavši da je izdao krv nevinu, ali njegovo okorelo srce nije bilo spremno na pokajanje, on nije mogao da se pokaje i moli za oproštaj, zato se u očajanju obesio i tako je dodao sebi i neoprostivi grijeh samoubistva. I tako je za razliku od Petra (koji je postao jednim od najvećih apostola) nazvan sinom pogibli.

Prvosveštenici nisu htjeli u blagajnu hrama da stave novac koji je Juda bacio, zato što je to novac za krv. Za taj novac je kupljena njiva da bude mjesto na kojem će se sahranjivati stranci. Njivu su prozvali ''Krvna njiva'', zato što je za krvavi novac kupljena.

Zora sljedećeg dana nije najavljivala ništa dobro, bio je to dan Hristovog konačnog stradanja i najvećih muka, Veliki petak.

 

 

nazad na vrh

Društvo

Radio Sa-RS

facebook_page_plugin

Sarajevo-RS.com