Menu
A+ A A-

Usklađivanje autobuskih linija u Istočnom Sarajevu

  • Objavio:   Redakcija

autobuska stan lukavicaOdjeljenje za prostorno uređenje, saobraćaj i stambeno-komunalne poslove pokreće postupak usklađivanja redova vožnje autobuskih linija područja grada Istočno Sarajevo za registracioni period 2017/2018. godinu.

U postupku usklađivanja redova vožnje autobuskih linija na području grada Istočno Sarajevo mogu učestvovati svi zainteresovani prevoznici koji imaju odgovarajuće licence za obavljanje javnog linijskog prevoza lica, izdate od strane nadležnog organa grada.

Za usklađivanje je potrebno dostaviti:

Zahtjev za usklađivanje sa podacima o prevozniku (tačna adresa, broj telefona, ime i prezime direktora i broj mobilnog telefona direktora).

Za prevoznike koji prvi put učestvuju na usklađivanju kao i prevoznici koji su izvršili izmjene u registru potrebno je dostaviti po jedan primjerak ovjerene kopije registracije preduzeća, odnosno za samostalnog privrednika ovjerena rješenja za rad izdata od nadležnog opštinskog organa.

Uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje o izmirenju obaveza po osnovu direktnih i indirektnih poreza, ne starije od 60 dana (ovjerena fotokopija).
Uvjerenje o uredno izmirenim obavezama po osnovu doprinosa za socijalno osiguranje, koje obuhvata penzijsko-invalidsko i zdravstveno osiguranje, izdato od Poreske uprave, ne starije od 60 dana (ovjerena fotokopija).

Za redove vožnje koji se održavaju u kooperaciji, obavezno navesti kooperanta na redu vožnje i dostaviti ovjeren Ugovor o kooperaciji od strane svih kooperanata, bez koga se prijedlozi vožnje neće razmatrati.

Ugovori koji su ranije sklopljeni na neodređeno vrijeme koji su važeći i koji su dostavljeni za prošli registracioni period ne moraju se ponovo dostavljati.
Cjenovnike usluga prevoznika za pojedinačne karte, mjesečne đačke, mjesečne studentske i mjesečne radničke, koji će biti ovjereni od strane organa Grada Istočno Sarajevo prilikom registracije redova vožnje i važiće za registracioni period.

Prijedlozi redova vožnje moraju biti usaglašeni sa “Daljinarom“ minimalnim vremenima vožnje autobuskih linija grada Istočno Sarajevo, te Pravilnikom o usklađivanju i registraciji redova vožnje autobuskih linija grada Istočno Sarajevo (“Službene novine grada Istočno Sarajevo“, broj 5/13)

Redove vožnje gradskih i prigradskih linija potrebno je dostaviti prema sljedećem:

Spisak starih redova vožnje dostaviti u 3 primjerka (nije potrebno dostavljati stare redove vožnje koji su ranije ovjereni);

Spisak starih redova vožnje sa promjenom; Ovjerene prijedloge starih redova vožnje sa promjenom dostaviti u 3 primjerka.(Obavezno navesti za svaki red vožnje sa promjenom na šta se tačno promjena odnosi);

Spisak novih redova vožnje za usklađivanje; Ovjerene prijedloge novih redova vožnje dostaviti u 3 primjerka.

Sve prijedloge redova vožnje potrebno je dostaviti na propisanim obrascima redova vožnje. Na prijedlozima redova vožnje obavezno naznačiti da li je predmetni prijedlog stari sa promjenom ili novi red vožnje.

Grad Istočno Sarajevo ponudiće za određene linije, po potrebi i po zahtjevima jedinica lokalne samouprave grada, nove polaske u skladu sa zahtjevima i stvarnim potrebama opština i građana grada.

Više informacija možete pronaći OVDJE

 

 

 

Izvor: gradistocnosarajevo.net

nazad na vrh

Radio Sa-RS