Menu
A+ A A-

Javni dug BiH 11,708 milijardi KM

savjet ministara sa alte sarsMinistar finansija BiH Vjekoslav Bevanda saopštio je danas da je zaključno sa 30. junom stanje javne zaduženosti BiH iznosilo 11,708 milijardi KM, od čega spoljni dug čini 8,075 milijardi ili 68,98 odsto, a unutrašnji 3,632 milijardi KM ili 31,02 odsto.

On je rekao da su, zaključno sa navedenim datumom, ugovoreni strani krediti iznosili ukupno 14,219 milijadi KM, od čega je angažovano 11 milijardi.

Prema njegovim riječima, dinamika povlačenja kreditnih sredstava kod većine kredita podrazumijeva nekoliko godina.

"Cjelokopan iznos sredstava raspoloživih za angažovanje ne može posmatrati kao neangažovani iznos ugovorenih sredstava", objasnio je Bevanda.

Bevanda dodaje da 2,915 milijardi KM kredita raspoloživih za angažovanje uključuje sve ugovorene tranše, i one prema proširenom aranžmanu sa MMF-a, koje su predviđene za povlačenje poslije 30. juna ove godine.

Ministar spoljne trgovine i ekonomske trgovine BiH Mirko Šarović rekao je da je ministarstvo u posljednje dvije godine uložilo dodatne napore i okupilo najvažnije učesnike.

"Postigli smo politički dogovor da se krene u izradu strategije ruralnog razvoja, za šta su obezbijeđena i sredstva od stranih donatora", rekao je Šarović.

On je dodao da je nacrt strategije pripremljen i da se čeka mišljenje entiteta i Brčko distrikta.

Kako ističe, strategija bi, ukoliko dobije pozitivan stav, u periodu 2017-2020. godina vrijedila 75 miliona evra.

 

 

 

 

back to top

Ranko Markuš

Radio Sa-RS