Menu
A+ A A-

Vojnici ostaju pet godina duže u stroju

oruzane snage bih vojskaMinistarstvo odbrane BiH uputilo je u dalju proceduru prijedlog kojim je predviđeno da vojnici u Oružanim snagama BiH mogu ostati u službi do navršetka 40. godine života, odnosno pet duže u odnosu na postojeća rješenja.

Sudbina tog prijedloga trebalo bi da bude poznata do kraja godine.

Resor odbrane je apsolutni rekorder u potrošnji među institucijama BiH sa budžetom koji godišnje premašuje 250 miliona maraka, a većina novca odlazi za lična primanja zaposlenih. Stav mnogih, posebno zvaničnika i političkih partija u Republici Srpskoj, je da BiH nisu potrebne Oružane snage u ovom obimu i da bi novac koji se rasipa za njihovo funkcionisanje trebalo da bude preusmjeren u razvojne i infrastrukturne projekte.

Oružane snage BiH trenutno imaju 8.733 pripadnika među kojima je 3.819 vojnika, 3.016 podoficira i 1.898 oficira. Posljednje projekcije iz Ministarstva odbrane pokazuju da će zbog nemogućnosti produženja ugovora usljed starosne granice iz vojne službe iduće godine otići 219 vojnika.

S druge strane, uniformu bi u periodu od 2017. do 2019. godine trebalo da zaduži 1.571 osoba, od čega je 171 oficir, 150 podoficira te 1.250 vojnika. Trenutna popunjenost pozicija u Oružanim snagama BiH je oko 85 odsto.

U Ministarstvu odbrane kažu da su svjesni da vojnici sve češće napuštaju profesionalnu službu i prije navršenih 35 godina života, uglavnom zbog malih plata i loših uslova za rad. Mnogi su svjesni da će sa navršenih 35 godina života biti prinuđeni da odu te i prije nego što ostanu bez posla pronalaze novo zaposlenje.

Ministarstvo odbrane je, kako bi pokušalo da amortizuje ove probleme, pristupilo izmjeni Zakona o službi u Oružanim snagama BiH, odnosno odredaba koje se tiču dužine trajanja profesionalne službe vojnika. Tim prijedlogom je predviđeno podizanje starosne granice vojnika sa sadašnjih 35 na 40 godina.

"Analizom stanja u oružanim snagama zemalja u okruženju i zemalja članica NATO-a utvrđeno je da je u njima zastupljena navedena starosna granica. Prijedlog izmjena i dopuna zakona je u proceduri", kazali su u Ministarstvu odbrane.

Zamjenik ministra odbrane Boris Jerinić kaže da stalno rade analize na osnovu kojih prave procjene u vezi sa tim koliko će vojnika biti primljeno, a koliko njih će razdužiti uniformu.

"Odluka o podizanju starosne granice je u rukama parlamentaraca. Do parlamentarne većine je da li će prijedlog proći ili ne. On će sigurno biti na dnevnom redu do kraja godine", rekao je Jerinić.ministarstvo odbrane zgrada

Ministarstvo odbrane BiH usvojilo je nedavno prvi jedinstveni pravilnik o zdravstvenoj sposobnosti u vojnoj službi. Svi koji požele da zaduže uniformu moraju zadovoljiti na testu opšteg znanja i fizičke sposobnosti, ali i proći brojne zdravstvene preglede, od osnovnih pa sve do analize DNK uzorka kojoj će biti podvrgnuti svi koji odlaze u vojne misije. Kandidati koji žele da postanu pripadnici vojne službe moraju da prođu i test opšteg znanja koji sadrži 350 pitanja.

Radni dan

Radni dan vojnih lica, odnosno raspored dnevnog vremena je utvrđen pravilima službe. On počinje ustajanjem u šest časova, a raspored je posebno zgusnut u jutarnjim časovima kada je na programu vježbanje, doručak, dizanje zastave i postrojavanje.

Prosječna starost lica u Oružanim snagama BiH

Generali - 52

Oficiri - 44 i pet mjeseci

Podoficiri - 44 i mjesec

Vojnici - 28 i četiri mjeseca

 

 

back to top

Radio Sa-RS