Menu
A+ A A-

Tender za pasoše spasen, ali još visi o koncu

pasosi cekanje blAgencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA) BiH uvažila je dio žalbi austrijske firme "Osterreichische Staatsdruckerei" na uslove tendera za nabavku pasoških knjižica kako bi tenderski postupak bio spasen od novog poništavanja.

Portparol IDDEEA Branimir Gojković kaže da je rok za ulaganje žalbe na to rješenje pet dana od dana njegovog prijema. IDDEEA je rješenje donijela 28. avgusta, a nova žalba još nije podnesena.

„Rok za dostavljanje ponuda na tender, koji je raspisan 10. avgusta, bio je 26. septembar, ali će on sada biti produžen za nekoliko dana. To je posljedica obustavljanja postupka nakon ulaganja žalbe, a rok za dostavljanje ponuda se produžava u zavisnosti od toga koliko je vremena proteklo do okončanja tog žalbenog postupka“, kaže Gojković.

Pojasnio je da su Austrijanci uložili žalbu na neke kriterijume u tenderskoj dokumentaciji, da je ona uvažena i da su sporni dijelovi promijenjeni.

„Nemoguće je, međutim, izaći u susret svim ponuđačima i njihovim zahtjevima i IDDEEA je prihvatila samo ono za šta smo smatrali da je osnovano. Ako ne bude žalbe na naše rješenje, žalbeni postupak biće završen. U slučaju da ponovo podnesu žalbu, mi bismo procijenili da li je to osnovano ili nije. Ako žalba bude osnovana, mi ćemo opet donijeti rješenje, a ako smatramo da je neosnovana, proslijedićemo je drugostepenom organu na odlučivanje, a to je Kancelarija za razmatranje žalbi koja donosi konačan sud“, rekao je Gojković.

IDDEEA je u tenderu objavljenom u avgustu izmijenila uslove na koje su se žalili ponuđači na prethodnom tenderu, zbog čega ga je i poništila Kancelarija za razmatranje žalbi. Osnovni kriterijum u posljednjem tenderu je najniža cijena.

Prije toga, Kancelarija za razmatranje žalbi je početkom godine dva puta poništavala tendere za nabavku pasoša.

Ulaganje žalbi na tendersku proceduru može ponovo dovesti do probijanja predviđenog roka za potpisivanje četvorogodišnjeg ugovora o nabavci pasoških knjižica. Zbog takve situacije je početkom godine ugovor sa trenutnim dobavljačem pasoša "Milbauerom" produžen za godinu kako građani ne bi ostali bez putnih isprava.
Nema problema u izdavanju pasoša

Branimir Gojković kaže da trenutno nema zastoja u izdavanju pasoša jer je ugovor sa „Milbauerom“ na snazi do 21. marta naredne godine.

„Tada će sa novoizabranim ponuđačem biti popisan ugovor o nabavci pasoša za period od četiri godine“, kaže Gojković.

 

 

back to top

Radio Sa-RS